SantFrancesc 

Qui Som i Oferta Educativa

El col•legi de Sant Francesc és un centre educatiu de titularitat franciscana, situat al centre històric de la ciutat de Palma, al carrer Ramón Llull número 1. Wikipedia

Inicialment fou (1.939-1.949) una escola de primer ensenyament i l’any 1952 fou inaugurada oficialment com Col.legi Sant Francesc.


Oferta educativa

Actualment consta d’un miler d’estudiants repartits en les etapes següents:
 • Educació Infantil (6 aules)
 • Educació Primària (12 aules)
 • ESO (12 aules)
 • Batxillerat (4 aules)
 • Cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials (2 aules)
 • Programa Dual (a partir de 2n d'ESO)

 • Entre les principals característiques del centre, podem destacar:

  • El centre compte amb un plà de qualitat adaptat al centre.
  • Els alumnes porten uniforme obligatori des d’Infantil a Eso.
  • Històricament Sant Francesc és un centre amb destacats resultats en proves externes com les PAU, PISA o les proves de l’IAQSE.