SantFrancesc 

Proposta Educativa


Dimensions en què volem educar


I - DIMENSIÓ PERSONAL

Crear un clima familiar, de seguretat, confiança i respecte mutu, on els nostres alumnes es desenvolupin en tots els aspectes i on es faciliti la maduresa afectiva i la valoració positiva de cada un dels membres de la comunitat educativa. Respectar el ritme maduratiu de cada nin/a, ajustant-lo a les seves peculiaritats. Desenvolupar les diferents capacitats dels alumnes, enriquint el seu món interior a través dels diferents recursos. Crear hàbits de treball en els alumnes, amb medis i tècniques adequats, per que puguin elaborar el seu propi pensament i adquirir els coneixements necessaris.

II - DIMENSIÓ RELACIONAL

Facilitar a l’alumnat el contacte directe amb la natura a través de les sortides i altres activitat del Centre. Potenciar un estil de vida saludable, des de l’alimentació, la higiene i el temps. Despertar l’interès per la cura del Centre i el seu entorn, fent el lloc més bell, educatiu, acollidor i enriquidor.

III - AMB LA SOCIETAT

Transmetre el respecte a les minories, la solidaritat, la col•laboració amb els iguals i amb els socialment més desfavorits. Potenciar la participació activa i democràtica de tots els membres de la comunitat educativa, fomentant la llibertat d’expressió, la presa d’acords per consens Compensar les desigualtats, siguin per raons físiques, psíquiques o socio-culturals.

IV - DIMENSIÓ TRANSCENDENT

Facilitar moments de reflexió, oració i convivència per trobar respostes als interrogants que es fan el joves. Oferir a cada un la possibilitat de trobar-se amb Jesucrist des de la seva situació i necessitats concretes. Ajudar a comprometer-se en la construcció d’un món més fratern i solidari.


Us de noves tecnologies i tècniques

ChromeBooks - Llibres digitals

A partir d'aquest curs iniciem el la inserció de llibres digitals i formació en noves tecnologies. Aquí veure un video explicatiu.

Si teniu dubtes podeu consultar aquest document. Dubtes i preguntes...

Entusiasmat

AICLE (Seccions Europees)

Intel·ligencies

Treball Cooperatiu

PBL (Projectes)

UKELELE