DIRECCIÓ

Antoni Monserrat  D. Acadèmic ESO i Batxillerat  tonimonserrat@santfrancesc.net

Francesc Batle  Director Acadèmic d’EI i EP  direccio.primaria@santfrancesc.net

Miquel Covas Calafell  Coordinador CFGS  miquelcovas@santfrancesc.net

Antoni Villalonga Massanet  Cap d’estudis  tonivillalonga@santfrancesc.net

Antònia Tomàs  Coordinadora d’EP  antonia.tomas@santfrancesc.net

COORDINADORS/ORES

Cap del Dpt. D’orientació:   Joan Prohens Sastre  joan.prohens@santfrancesc.net

d’E.I.:   Pilar Pallicer  pilar.pallicer@santfrancesc.net

Coordinadora d’E.P.:   Antònia Tomàs  antonia.tomas@santfrancesc.net

Seccions Europees:   Celine Elser  

D’activitats extraescolars:   Miquel Flexas  miquel.flexas@santfrancesc.net

EQUIP DEL DPT. DE PASTORAL

Fra Joan Vidal T.O.R.

Antoni Villalonga  tonivillalonga@santfrancesc.net

Xavier Úriz

Mariluz Martínez

Mayka Giménez

Catalina Galmés

Antonio García

Debora Ruíz

Bel Girard

Antònia Tomás  antonia.tomas@santfrancesc.net