SantFrancesc 

Preguntes i respostes

1. Hi ha servei de guarderia?

Cada dia de 8h a 9h i els divendres de 15h a 17h. Aquest servei és gratuït per als membres de l’AMIPA. Per als qui no són membres el preu és de 30€ mensuals o 1,5€ per dia.

2. Com funciona el servei de menjador?

Tots els alumnes de l’escola tenen la possibilitat de quedar al menjador. Disposem de cuina pròpia i servim un menú elaborat per una dietista, que també ofereix als pares suggerències per al sopar. Tenim variacions del menús adaptades per als al•lèrgics al gluten. Poden accedir al servei de menjador amb diferents opcions: per dies o per quotes mensuals de quatre o cinc dies setmanals. Els preus de les diferents opcions els podeu consultar a secretaria enllaçar al contacte de secretaria. Podeu consultar el menú d’aquest mes al menu de la web.

3. Com puc parlar amb un tutor/professor? Com puc comunicar una absència prevista? Com puc demanar que deixin sortir un alumne per anar al metge?

Per a comunicacions ordinàries es por fer servir l’agenda, on hi ha apartats específics per a cada assumpte. També es pot fer servir el correu institucional de l’escola. Cada professor té un correu electrònic a on li podeu fer arribar qualsevol consulta i que trobareu a l’apartat de contacte. (Redirigir a contacte) Per a qualsevol comunicació urgent us preguem que feu servir el contacte de secretaria.

4. Com funciona el permís per accedir a la zona acire? Com podem afegir o canviar una matrícula?

El permís es exclusivament per als cursos d’infantil i primària. Qualsevol sol•licitud, afegit o canvi s’ha de fer mitjançant un escrit per al qual us facilitarem una plantilla a la secretaria de l’escola.

5. Com es pot escolaritzar un alumne?

Som un col•legi concertat, així doncs, qualsevol admissió a l’escola s’ha de fer seguint el protocol establert per la Conselleria d’Educació. El calendari d’escolarització el publica la Conselleria i comença normalment al voltant del més de març o abril. El procés i el sistema de puntuació el podeu consultar a la secretaria de l’escola o a la mateixa web de la Conselleria.

6. Quan comença/acaba el curs? Quin dies festius tenen els alumnes? Quin és l’horari del centre?

El calendari escolar es publica al començament del curs. Allà trobareu l’horari, la duració de les avaluacions, les dates d’entrega dels butlletins de notes, els dies festius… Els dies festius de lliura elecció, en cas que no apareguin, es comunicaran el més aviat possible un cop que s’hagin decidit.

7. Quin és l’horari de secretaria?

Setembre i juny: de 8:00 a 15:00h. D’octubre a juny: MATINS: De 8:00 a 13:15 HORABAIXES: De 15:00 a 17:15 (Divendres de 8:00 a 15:00).

8. Quin és l’horari de venda d’uniformes?

De 8:30 a 9:30 cada dia i de 16:30 a 17:00 de dilluns a dijous.

9. Com funcionen les activitats extraescolars?

La informació de totes les activitats extraescolars que s’ofereixen al començament del curs es pot consultar a l’apartat corresponent a aquesta web o a la secretaria. Allà podreu trobar una fitxa d’inscripció que haureu de presentar a la secretaria de l’escola. Qualsevol altra informació que no estigui detallada per a l’activitat corresponent (preus, horaris, direccions…) us preguem que la consulteu directament al responsable d’aquesta. Trobareu els contactes dels responsables a les fitxes.